Tips för dig som ska göra en takrenovering!

Taket är den del av ditt hus som utsätts för störst påfrestning från svenska väderomställningar med allt från snö, regn och blåst. Genom att kontrollera ditt tak regelbundet kan du förebygga läckage och andra skador vilket blir betydligt billigare än en sanering och reparation av ett tak som inte håller tätt.

Anlita ett proffs för takrenovering i Stockholm

Takrenovering höjer marknadsvärdet på fastigheten

Att renovera taket har många fördelar. För det första ger det bättre skydd mot väder och vind. Samtidigt påpekar ofta fastighetsmäklare att det är en god investering för att höja marknadsvärdet – vilket framför allt gynnar de som går i tankar om att sälja fastigheten någon gång i framtiden. Ibland kan hela taket behöva bytas ut vilket både stärker husets skydd och snyggar till utseendet på huset.

Kan man renovera taket själv?

Det finns många hemmafixare som vill göra jobbet på egen hand, men det medför alltid stora risker som ofta kan leda till en större kostnad i slutändan. Undertaket behöver exempelvis anpassas efter ventilation och yttertak samt säkerställa att ingen fukt bildas. Det är en konst som är tidskrävande samtidigt som det krävs erfarenhet, säkerhet och hantverksskicklighet. Därför är det bäst att anlita ett proffs, för att inte chansa med kvaliteten.

Krävs bygglov vid en takrenovering?

Det finns vissa regler om du har tänkt göra ändringar på en byggnad, både för inre och yttre ändringar. Och dessutom måste de ändringar man vill utföra lämpa sig för den byggnad det gäller. Gäller det ett vanligt takbyte där man ersätter och lägger nytt kräver inte bygglov, men gäller det ändringar som förändrar takets utseende kan det krävas bygglov.

Takarbeten som det krävs bygglov vid:

För att få besked om du behöver bygglov för att göra ett takarbete så bör du kontakta berörd kommun i Stockholm, men det finns vissa grundläggande regler som vägledning.

Till exempel så behövs oftast bygglov för att förändra utseendet på din byggnad om det finns en detaljplan i området. Det kan alltså krävas bygglov för att:

  • Lägga om material på taket, till exempel lägga pannor istället för plåt.
  • Sätta upp fönster i taket, dock vindkupa kan i vissa fall utföras utan bygglov.
  • Takarbete som förändrar takets konstruktion eller utseende.

Kort och gott – en takrenovering som på något sätt förändrar takets utseende eller om du har lagt nytt material, då krävs det att du ansökt om bygglov.