Asbestprov

Asbest förekom i en stor mängd byggnadsmaterial ända fram tills 70-talet. Anledningen till att asbest har använts är på grund av sina egenskaper exempelvis sin slittålighet. Om du misstänker att du har asbest i hemmet bör du göra en asbestinventering med asbestprovning. Enligt Arbetsmiljöverket måste byggprojekt med risk för asbest inventeras och asbestprovas, eftersom det utgör en hälsorisk. Miramix hjälper dig med att analysera material där asbest kan förekomma och utför asbestprov.  

Asbestprov i många olika material 

Asbest kan dyka upp i flera olika material och kräver provtagning. Om man sanerar material som innehåller asbest kan vara skadligt för hälsan. Orsaken till detta är för när material bryts och asbesten blir synlig kan damm som innehåller asbest blir skadligt när man andas in det i lungorna. Detta är varför det är viktigt till att man utför ett asbestprov.  

Nu använder man inte asbest i material längre däremot finns det kvar i mycket material fortfarande och kan hittas i äldre villor och andra typer av byggnader. Då det var vanligt under en lång tid. Typiska material där asbest kan förekomma är värmeisolering ex rörisolering, brandisolering, brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönsterbänkar i ventilationsanläggningar och mycket mer.  

Asbestanalys 

Hör av dig till Miramix om du misstänker att du har asbest i hemmet. Med rätt hjälp kan du utföra en renovering utan att behöva oroa dig av asbest. Det hela början med att man gör en asbest analys samt provtagning på material som möjligtvis kan innehålla ämnet. Det finns en hel del saker att tänka på när man utför asbesttest. Det handlar om att få det att gå till på rätt sätt. Du kan läsa mer om asbesttest på Miramix webbsida där dem förklarar hela upplägget och processen.  

Behöver du hjälp med att analysera asbestförekomst? Se till att kontakta Miramix! Dem hjälper dig med asbestprov och asbestsanering i Stockholm med omnejd.