Upptäck asbest med asbestinventering

Om man bor i ett hem där man misstänker att det kan finnas asbest så kan det vara bra att ta hjälp med en inventering av asbest. Om det visar sig att det finns asbesthaltigt material kan sedan en asbestsanering bli aktuell.

Så går inventering av asbest till

När man ska renovera i hemmet kan det vara så att det finns material som innehåller asbest. Om sådant är fallet så kan det finnas risker med att riva i materialet och en riktigt asbestsanering kan behövas. För att veta om materialet innehåller asbest eller inte utförs en så kallad asbestinventering.

Vid en inventering av asbest tas prover av materialet som sedan kan undersökas. Asbestproverna skickas in för analys. Om det efter asbestinventeringen visar sig att det finns asbest så kan det sedan vara bra att vända sig till en professionell firma inom asbestsanering. På det viset kan man känna sig trygg med att materialet i hemmet avlägsnas och saneras med rätt metod.

Priset för asbestsanering skiljer sig

Om man efter att ha upptäckt asbest i hemmet vill vända sig till en firma för en asbestsanering är en fråga som kan uppstå hur priset ser ut för en asbestsanering. Svaret är att pris för asbestsanering kan skilja sig från fall till fall.

Det finns en rad faktorer som påverkar priset för asbestsanering. Priset för asbestsaneringen påverkas bland annat av omfattningen på saneringen och vilka åtgärder som krävs på platsen. För att veta vad en sanering kan tänkas kosta är det bra att vända sig direkt till en firma som kan ge en uppskattning.

Mer om asbestinventering och pris för asbestsanering

Det finns alltså en del att ha i åtanke kring asbest och asbestsaneringar. Läs mer här om att sanera asbest, asbestinventering och priset för asbestsanering samt om annan nyttig information.