Det här är en bullermätning

Vi lever i ett samhälle där olika typer av aktiviteter ibland kan leda till att ljudnivåerna blir höga. Höga ljudnivåer kan upplevas som störande och därför kan det finnas behov av en så kallad bullermätning.

Läs mer även här om bullermätning

En bullermätning behövs vid höga ljudnivåer.

Bullermätningar i olika typer av miljöer

Höga ljudnivåer kan komma från många olika typer av aktiviteter. Det kan till exempel vara från arbeten på en byggarbetsplats, från trafik som bilar och tåg och så vidare, från produktionen i en fabrik eller från en bar eller annat uteställe. För den här typen av aktiviteter finns det riktmärken för hur höga nivåerna av ljud får vara.

En bullermätning utförs av den anledningen att man vill stämma av att ljudnivåerna inte är för höga utan befinner sig under den högst tillåtna nivån. En bullermätning utförs under en kortare eller en längre tidsperiod. Om det i samband med bullermätningen skulle visa sig att nivåerna av ljud är för höga så finns det ett antal åtgärder som kan bli aktuella. Det kan exempelvis vara någon typ av lösning som hjälper till att skydda mot de höga nivåerna eller sänka dem.

Den som vill ha hjälp med en bullermätning kan vara allt från företag, som en byggfirma, till privatpersoner. Det kan exempelvis vara så att man bor intill en plats där man upplever att ljudnivåerna är särskilt höga.

Hjälp med bullermätning

Om man är i behov av hjälp med en bullermätning finns det företag som utför den här typen av tjänster och andra mätningar som man kan höra av sig till. Andra typer av tjänster hos ett sådant företag, förutom bullermätningar, kan exempelvis vara mätningar av vibrationer.