Sedum kan väljas till taket i Stockholm

Det finns ett flertal typer av takmaterial som man kan ha på sitt tak i Stockholm eller en annan del av landet. Ett alternativ är något av de gröna taken som finns att välja mellan. Ett vanligt val när man väljer bland de gröna taken är att välja att ha sedum på taket.

Läs gärna mer även här om gröna tak och sedumtak i Stockholm, fördjupad information om sedumtak i Stockholm samt om grästak i Stockholm, som är ytterligare ett av de gröna taken.

Sedum kan användas som takmaterial.

Det här är sedum

Sedum är en lågt växande växt med feta blad. Växten passar bra att använda på tak i vårt nordligare klimat av flera anledningar. För det första så är den en växtsort som är tålig mot väder och vind, vilket är bra på de nordligare breddgraderna. Växten är även bra på att hålla inne vatten, vilket innebär att upptagningsförmågan av det regnvatten som faller är bra.

När man väljer att ha växter på taket i Stockholm, eller i övriga landet, så får man ett tak som blir en del av det omgivande ekosystemet. På det viset är sedumtaken bra ur natursynpunkt. Sedumtaken har också en bra isoleringsförmåga, vilket gör att man kan sänka den kostnad som man lägger på att värma upp sin fastighet. Sedumen är på så sätt energibesparande.

Förutom sedum kan även annan växtlighet användas på tak. Gräs har sedan många århundraden använts som takmaterial. Sedan så kan även örter, tillsammans med sedum, användas på ett tak.

Hjälp med sedumtak

Om du funderar på att anlägga sedum på ditt tak i Stockholm så kan det vara bra att ta kontakt med en takfirma för att få tips och råd kring anläggningen samt även få hjälp med installationen om så önskas. Då blir slutresultatet bra.