Det här gäller vid asbestsanering

Asbestsanering kräver särskild kunskap.

Att en asbestsanering går till på ett säkert vis är viktigt. Bland annat ska rätt utrustning användas under en asbestsanering och rätt typ av tillstånd innehas för företag som ska hantera och sanera asbest.

Läs mer även här om asbestsanering

Regler vid en asbestsanering

Asbest finns i många olika typer av material som har använts när man byggde hus längre tillbaka i tiden. Det finns risker med hanteringen av asbest och därför är asbest inte längre tillåtet att använda, men tillbaka i tiden har det använts till allt från isolering och plast till fix, fog, tak- och fasadmaterial och mycket annat. Eftersom det finns risker med hanteringen finns det regler att förhålla sig till i samband med att en sanering utförs.

När ett företag ska utföra en asbestsanering krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för asbestsaneringen. I samband med att asbestsaneringen utförs ska sedan också bland annat rätt typ av skyddskläder och skyddsutrustning användas. I samband med saneringen är det även viktigt med säkerhet när asbesten hanteras för att undvika onödiga risker. På platsen där saneringen utförs ska det också finnas instruktioner om hur asbesten ska hanteras. Hos Arbetsmiljöverket finns full information om de regler som gäller när man som företag ska utföra en asbestsanering.

Anledningen till att det finns risker vid en sanering och vid hanteringen av asbest är att asbesten består av asbestfibrer som kan ställa till med skada i lungorna om de kommer med ner med inandningsluften. Att andas in asbestfibrer kan i längden leda till cancer.

Hjälp finns att få med asbestsanering

Som privatperson får man själv sanera material som innehåller asbest men i och med de risker som finns med en sanering kan det, om man är osäker, vara bra att ta hjälp av en firma som har de rätta kunskaperna inom asbestsaneringar.