Det här är kataloghus

När man ska bygga ett nytt hus finns det flera val som ska göras. Ett stort val är vilken typ av hus som man ska ha och hur huset ska se ut. Ett alternativ när man ska bygga hus är att välja ett så kallat kataloghus.

Hitta ditt kataloghus här.

Kataloghus

Kataloghus är standardiserade hus

När man ska bygga ett nytt hus vill man att det ska bli så bra som möjligt. När man börjar bygga kan det ibland finnas en risk för att kostnaderna för huset drar iväg. Ett val som gör att man får bättre kontroll över kostnaderna är ett kataloghus.

Ett kataloghus är ett hus som kommer i en standardmodell. Vanligen kan man välja mellan flera olika typer av kataloghus. De standardiserade husen kommer i olika storlek och utseende. När man har gjort sitt val av hus kan man i regel sedan göra olika slags tillval utifrån den egna smaken. Det kan exempelvis vara sådant som vilka tapeter, vilket golv och vilken köksinredning som ska finnas i huset.

När man beställer ett kataloghus görs det ibland på totalentreprenad. Med detta menas att man som kund skriver kontrakt med leverantören av huset och att denne sedan sköter anlitandet av de företag som ska bygga huset.

Fördelar med ett kataloghus

Det finns alltså flera val när man ska bygga ett hus. Kanske vill man designa sitt hus själv eller ta hjälp med designen och kanske vill man även bygga huset själv. Ett annat alternativ är alltså kataloghusen.

Det finns ett antal fördelar med att beställa ett kataloghus. Kataloghusen kommer som nämnt i en färdig modell och därför kan det finnas möjlighet att se ett fysiskt hus innan beställning. Ett kataloghus är även ett tidseffektivt val. Det går i regel snabbare att bygga ett hus där allt redan är förbestämt.