Det här är en betongsågning

Det finns många olika typer av arbeten som kan utföras i betong. Kanske vill man slipa ett betonggolv, göra mindre hål för att kunna fästa någon typ av konstruktion som till exempel ett trappräcke eller göra ett större hål i väggen för ett fönster eller en dörr. Vid större håltagningar i betong är betongsågning den metod som används.

Få hjälp med betongsågning i Stockholm.

betongsågning stockholm

Betongsågningar i väggar och golv

Vid en betongsågning sågar man, precis som det låter, genom en konstruktion i betong. En betongsågning kan exempelvis göras för att man vill riva en vägg, öppna upp i ett golv eller göra ett hål i en vägg för att sätta in en ny dörr eller ett nytt fönster. Med rätt typ av maskiner går det att göra betongsågningar för alla möjliga typer av syften i både väggar och golv.

En betongsågning kan göras med en mindre handhållen betongsåg eller en större maskin för större sågningar. Till betongsågen väljs sedan rätt typ av sågblad beroende på vilken typ av håltagning och betongsågning som det rör sig om. Sådant som man måste ta med i beräkningen när maskin och sågblad väljs är bland annat om man ska såga i betong utan stål eller i betong med stål, så kallad armerad betong.

För att en betongsågning ska bli så lyckad som möjligt krävs alltså rätt typ av utrustning.  Även rätt typ av kunnande krävs. Om man som privatperson inte riktigt vet hur en betongsågning ska gå till kan det därför vara bra att vända sig till ett företag som har kunskapen.

Betongsågning och andra håltagningar i Stockholm

När man utför betongsågningar krävs utrustning, Med företagets utrustning görs betongsågningar i golv och väggar på upp till 75 centimeter. Förutom betongsågningar kan man utföra andra arbeten med betong så som andra betonghåltagningar och diamanthåltagningar till kärnborrningar.