Det här är sedum och sedumväxter

Gröna tak och sedumtak har med tiden kommit att användas allt mer och är något som man ser på olika slags byggnader i skilda miljöer. Men vad är då egentligen sedum och hur ser sedumväxterna ut?

Mer om sedumväxter.

Sedumväxter

Sedumväxter är fetbladiga växter

Sedum är en så kallad fetbladsväxt som kännetecknas av sina feta och tjocka blad. Sedumväxter har fler kvaliteter som gör att de passar bra att ha på ett tak. Sedumväxterna är först och främst bra på att ta upp och hålla inne vatten. Vattnet är till och med synligt inuti bladen om man öppnar upp dem.

Sedumväxternas blad har olika utseende med både rund och mer oval form samt färger som grön, röd och silver. Sedumväxternas blommor har också de flera skilda slags färger med allt från rosa, gul och vit till orangea toner.

Sedumväxterna växer generellt på det norra halvklotet, men även en del längre ned i världsdelar som Afrika och Sydamerika. Eftersom växten är stark och tål både varmare och kallare temperaturer kan den växa både i en bergsmiljö och i sand. Att sedumväxten är så pass stark är också en av anledningarna till att växten passar att ha på tak i Sverige.

Fördelar med sedumväxter på tak

Ett tak med sedumväxter är alltså ett tak som är bra på att ta upp nederbörd, vilket minskar avrinningen från taket, samt är fint att titta på. Sedumväxterna samspelar också bra med sin omgivande miljö och ett grönt tak som ett sedumtak är därför bra ur miljösynpunkt. Mindre djur, som exempelvis insikter, drar nytta av sedumväxterna.

Sedumväxterna hjälper även till att isolera bostaden genom att de skyddar mot både varmare och kallare temperaturer. Som alla växter hjälper även sedumväxterna till att göra rent i luften. Det finns alltså flera fördelar med att använda sedumväxter till tak.