Att tänka på som fastighetsägare

När man äger en fastighet som människor bor i finns det en hel del att tänka på och ta hänsyn till. Som fastighetsägare har du en rad skyldigheter gentemot de som bor i huset.

Ansvar för säkerheten och funktionerna

Oavsett om det handlar om privata fastighetsägare, kommuner eller föreningar med bostadsrätter har fastighetsägaren en del skyldigheter. Det handlar om allt från att se till så att byggnaden i fråga är säker till att alla funktioner i huset fungerar som de ska.

Fastighetsägaren bör till exempel se till så att det finns en plan för energiförbrukningen i fastigheten. Till detta hör att en energideklaration ska finnas för fastigheten som talar om hur stor förbrukningen är. En sådan deklaration gäller i ett decennium och måste sedan förnyas.

I ansvaret som fastighetsägare ingår även att se till så att sådant som ventilationen och vattnet fungerar som det ska. En tanke är att ha återkommande kontroller som en rutin av exempelvis husets rörsystem, ventilation, fönster, dörrar och så vidare.

Viktigt att tänka på under vintertiden är även att det är fastighetsägarens ansvar att snö och is tas bort i anslutning till fastigheten. Is kan exempelvis bildas i stuprännor och på taket. Om is ramlar ned från taket kan det innebära en fara.

Ytterligare något att tänka på är att vara vaksam på tecken på hur huset mår generellt för att kunna undvika problem. Exempelvis kan problem uppkomma med sådant som mögel om problem med fukt inte åtgärdas i tid.

Ha en bra relation

Att ha en bra relation med de som bor i husen är även något som underlättar för fastighetsägare så att stämningen är bra i huset och de som bor i huset känner sig trygga att höra av sig till fastighetsägaren vid eventuella frågor och funderingar.