Det här är hållbart byggande

Vid nybyggnationer ute i samhället är ofta strävan att bygga på ett hållbart vis och ett hållbart byggande är något som man kanske ofta hör om. Att bygga hållbart innebär att byggnationen ska vara hållbar utifrån ett flertal olika aspekter.

nybyggnation

Fokus på skonsamt byggande

Att bygga hållbart innebär att man vid nybyggnation tänker på att ta hänsyn till både ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter som gör att byggandet blir så skonsamt som möjligt både för människor och för naturen.

Att bygga med en ekonomisk hållbarhet i åtanke innebär att försöka hålla nere kostnaderna så gott det går och samtidigt försöka tänka på att inte slösa med naturens resurser i sådant som byggnadsmaterial.

Att bygga med en social hållbarhet innebär i sin tur att sträva efter att människor med speciella behov och funktionsnedsättningar ska kunna bo i byggnaderna trots problem med sådant som förmågan att röra sig. Inom fältet social hållbarhet hör också sådant som att människor runt om kring byggnationen och den färdiga byggnaden inte ska utsättas för risker för hälsan på något vis. Det kan till exempel vara onödigt höga ljud eller giftiga ämnen av olika slag.

Den ekologiska hållbarheten handlar slutligen om att tänka på klimatet och den omgivande naturen och miljön i området, att ta hand om de avfall som uppkommer på rätt sätt samt att använda källor till energi och material som är miljövänliga och effektiva ur ett längre perspektiv.

Miljön och människors välmående framför allt

Att bygga hållbart är alltså något som innebär att man har både människors bästa i åtanke, med allt från att de ska få ett bekvämt boende till att de ska få ett säkert boende, samt miljön och naturens bästa i åtanke genom att bygga klimatsmarta byggnader som är så skonsamma mot miljön som möjligt.